Chińska Sztuka

Sztuka chińska należy do najstarszych na świecie. Jej początki sięgają czasów neolitu. Generalnie sztukę chińską charakteryzuje złożona symbolika, dekoracyjna stylizacja, swoisty konserwatyzm i wysoki poziom umiejętności technicznych. Systemy filozoficzne i religijne wykształcone na terytorium Chin cechuje poszanowanie rodzimej tradycji i tolerancja dla innych kultur. Są to podstawy, na których oparta jest ciągłość, łatwość asymilacji napływowych elementów i pewien konserwatyzm cechujący sztukę chińską. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się kultury Chin była względna izolacja państwa, odciętego od sąsiadów naturalnymi, trudnymi do przebycia granicami. Sztuka chińska wywierała też silny wpływ na inne państwa: Koreę, Japonię, Tybet i Mongolię. Pomimo, że sztuka ta staje się coraz bardziej popularna cały czas otacza ją swoisty nimb tajemniczości. Jedynymi elementami sztuki chińskiej, które znane są szerszemu odbiorcy w Polsce jest porcelana, filmy spod znaku kung fu, Wielki Mur, Klasztor Shaolin oraz artystyczne wyroby z jedwabiu. Tymczasem kraj ten przez stulecia wykształcił jedyny w swoim rodzaju styl artystycznego piśmiennictwa znany szerzej pod pojęciem kaligrafii, specyficzny i zupełnie różny od europejskiego model malarstwa czy gry aktorskiej. Niezwykłym zjawiskiem jest opera chińska łącząca w sobie elementy tańca, gry i akrobatyki, a także oryginalny teatr cieni. Po utworzeniu ChRL kontynuowano tradycyjne dziedziny sztuki chińskiej. Rozwój ten został zahamowany przez „rewolucję kulturalną”. Obecnie artyści nawiązują w swej twórczości zarówno do wzorów tradycyjnych, jak i wzorów europejskich.

Copyright © 2022 Kultura Chin. All Rights Reserved.
Theme 'Dyne' by Lorelei Web Design modified for Chinese-Culture.pl.